top of page

Et socialt kunstprojekt som samlede 4 generationer

Udgivelsesår:

2021

Kunsten ud i landerbyerne er et tiltag fra farvskov kommune om at få mere kunst ud i det offentlige i de mindre landsbyer i kommunerne. Jeg blev valgt til at lave noget for landsbyerne Lerbjerg og Svejstrup hvor jeg opdelte det store projekt i tre mindre projekter. Første projekt var at uddele et engangskamera til alle husstande hvor hvert enkel husstand skulle tage alle billederne på kameraet ud fra nogle dogmer vi i fællesskab havde sat og derefter levere dem tilbage til mig. Jeg ville herefter fremkalde alle 1400+ billeder og udvælge nogle til tryk som senere vil blive ophængt i det fælles forsamlingshus.
Andet projekt var en fælles projektdag for begge landsbyerne hvor vi bland andet lavede lave et fuglehegn foran forsamlingshuset hvor landsbyernes børn malede fugle på plader og fuglehuse alt i mens de voksne lavede mad, satte pæle i jorden og skar fuglene ud i figur.
Sidste projekt som også var hovedprojektet var at designe, bygge, male og opsætte en oplevelsesbænk foran forsamlingshuset. Bænket har jeg tegnet så den kan skilles i fire dele sådan at midterstykkerne skal fungerer som vandrerbænke i de forskellige landsbyerne. Det er meningen at landsbyboerne selv skal bestemme fra tid til anden hvor bænkene skal stå, altså hvor man har lyst til at opleve sin landsby, sin natur eller en udsigt fra. På den måde er man selv med til at præge hvordan man oplever det samlede fællesskab i landsbyerne.

Projektet blev realiseret og blev indviet af favrskov kommunes borgmester Niels Borring i august 2021.

bottom of page